11.6.15

Ο Σετλά

Ο Σετλά, κοντοστούπης και κακομούτσουνος,  
ο περίγελως του χωριού και ο καημός της μάνας του, 
μετά το θάνατό της, με οδηγό τις συμβουλές της και
την αγαθοσύνη του, επιβιώνει από τα καψώνια και
τις δολοπλοκίες των συγχωριανών του και αναγορεύεται ευεργέτης του χωριού.

Σε μορφή ebook στο τέλος της σελίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου